Thư Viện Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda

Theo lối định nghĩa thông thường, một cách chính xác, Phật Giáo không phải là một tôn giáo (religion) bởi vì Phật Giáo không phải là "một hệ thống tín ngưỡng và tôn sùng lễ bái", trung thành với một thần linh siêu nhiên. Phật Giáo không đòi hỏi nơi tín đồ một đức tin mù quáng. Do đó một niềm tin tưởng suông không thể có chỗ đứng. Thay vào đó là lòng tín nhiệm căn cứ trên sự hiểu biết.

- Trích: Đức Phật Và Phật Pháp, Narada Maha Thera -

Những điều làm cho chúng ta bất tịnh không phải là sự ăn thịt (ăn mặn), mà là lòng oán hận, không tiết độ, ngang ngạnh, mê tín, gian xảo, tật đố, kiêu căng, xu hướng theo kẻ bất chánh.

-Trích: Les paroles du Bouddha -

Từ điển Pali

Từ điển Pali

Pāḷi - Việt, Pāḷi - Anh do Ngài Bửu Chơn & Ngài A.P. Buddhadatta Mahathera biên soạn.

Tạng Luật

Tạng Luật

Vinaya Piṭaka được đức Phật ban hành để tạo nên hòa hợp, gắn kết và sống có khuôn khổ trong tăng đoàn.

Tạng Kinh

Tạng Kinh

Sutta Piṭaka hơn 10.000 diễn ngôn do chính Đức Phật giảng thuyết cho hàng tứ chúng.

Vi Diệu Pháp

Vi Diệu Pháp

Abhidhamma Piṭaka phân tích chi tiết đặc biệt về các đặc tính tự nhiên ảnh hưởng đến quá trình thân và tâm.

Giảng Pháp

Giảng Pháp

Những bài giảng (pháp học) để hàng cư sĩ hiểu rõ được những quan điểm và khuất mắt trong phật giáo

Học Thiền Vipassanā

Học Thiền Vipassanā

Phương pháp thấy được bản chất của Tâm là Vô Thường - Khổ - Vô Ngã

Lý Thuyết Vipassanā

Lý Thuyết Vipassanā

Bộ sưu tập pháp về những kinh nghiệm và hướng dẫn hành thiền minh sát, tứ niệm xứ hay còn gọi là thiền Vipassanā

Soạn / Dịch Giả

Soạn / Dịch Giả

Bao gồm các tài liệu được biên soạn bởi các Bậc Trưởng Lão dựa trên chánh tạng.

Phật Học Căn Bản

Phật Học Căn Bản

Chuyên mục dành cho người bắt đầu tìm hiểu Phật giáo cũng như những người muốn hiểu rõ hơn về Phật giáo.

Sử Liệu Phật Giáo

Sử Liệu Phật Giáo

Chuyên mục gom nhặt những sự kiện xảy ra trong dòng lịch sử của Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng.

Vấn Đáp Phật Pháp

Vấn Đáp Phật Pháp

Giải đáp những thắc mắc trích lục từ kinh điển hoặc từ những vị thầy có sự hiểu biết sâu sắc trong giáo pháp.

Góc Nhìn

Góc Nhìn

Quan điểm cá nhân dựa trên sự đối chiếu với kinh điển trong Phật giáo.

Cổ Ngữ Pāli

Cổ Ngữ Pāli

TIẾNG PĀḶI là ngôn ngữ ‘nói’, không có chữ viết đi theo và trong những đất nước nó được dùng như ngôn ngữ thiêng, thánh ngữ của cư dân mình.

Bậc Trưởng Lão

Bậc Trưởng Lão

Sử liệu về cuộc đời và đức hạnh của những Đại Đức ở Việt Nam và trên Thế Giới.

Mục Khác

Mục Khác

Bao gồm những mục linh tinh, hỗ trợ kỹ thuật, trung tâm thiền, website liên kết, ...

Đăng Ký Thành Viên

Đăng Ký Thành Viên

Tranh nhà còn rất nhiều dự án, nếu bạn có tâm nguyện cùng phát triển Giáo Pháp hãy nhấp vào đây.

Kinh Tụng

Kinh Tụng

Tổng hợp những bài kinh tụng cho các hàng cư sĩ tại gia. Các bài kinh hộ trì, tâm từ, kinh khổng tước, ...

Lớp Phật Pháp

Lớp Phật Pháp

Tập hợp những lớp học online do các Sư giảng dạy các ngày trong Tuần. Lớp học có thể là học giáo pháp hoặc dạy thiền minh sát (vipassanā).

Lời Ngỏ

Lời Ngỏ

Lời ngỏ, mục đích thành lập trang Thư Viện Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam

Góc Sáng Tác

Góc Sáng Tác

Các bài thờ, bài kệ của các vị đại đức, bạn hữu có nội dung khuyến tu!

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.