đức phật

PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ – THERAVĀDA

Phật Giáo Nguyên Thuỷ Theravada là một nhánh cổ xưa nhất còn tồn tại trong Phật Giáo cho tới ngày hôm nay, và là nhánh duy nhất còn giữ gìn nguyên vẹn những lời dạy của Đức Phật Gotama trong Tam Tạng Kinh Điển Pali. Tam Tạng Kinh điển Palibộ kinh điển Phật Giáo hoàn chỉnh nhất sử dụng tiếng Pali, một loại ngôn ngữ đã được sử dụng trong lịch sử Ấn Độ cổ đại và là ngôn ngữ linh thiêng trong Phật Giáo Nguyên Thuỷ.  Hơn một thiên niên kỷ qua, Phật Giáo Nguyên Thuỷ đã tập trung bảo tồn Giáo Pháp trong các văn tự liên quan tới những lời dạy và giới luật của Đức Phật truyền dạy. Từ thế kỷ 19, Thiền Minh Sát (Vipassana Meditation) đã được nhiều người biết tới – thực hành theo ở các nước theo Phật Giáo Nguyên Thuỷ và các nước phương tây.

tam tạng kinh pali - việt

thông tin

 

Namo Buddhāya

 

 

Namo Dhammāya

truyen thong khac thuc trong phat giao

 

Namo Saṅghāya

Idaṃ no ñātinaṃ hotu, sukhitā hontu ñātayo.

Imaṃ puññābhāgaṃ mātā-pitu-ācariya- ñāti-mittānañceva sesasabbasattānañca dema, sabbepi te puññapattiṃ laddhāna sukhitā hontu, dukkhā muccantu sabbattha.

Idaṃ me dhammadānaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu.