127. Kalanduka Jataka: Chuyện Người Nô Lệ Kalanduka

127. Kalanduka Jataka: Chuyện Người Nô Lệ Kalanduka

  127. CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ KALANDUKA (TIỀN THÂN KALANDUKA) 

  Dòng họ, trú xứ anh ..., 

  Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một Tỷ-kheo nói khoác. Ở đây, cả hai chuyện (hiện tại và quá khứ đều giống chuyện Tiền thân Katāhaka số 125). 

  Ở đây, người nô lệ của triệu phú Ba-la-nại tên là Kalanduka. Sau khi chạy trốn và lấy con gái người triệu phú biên địa, anh ta sống tại đấy với một đoàn tùy tùng đông đảo. Vị triệu phú Ba-la-nại thấy vắng anh ta không biết anh ta đi đâu, bèn sai con vẹt quí của mình đi tìm Kalanduka. Con vẹt bay chỗ này, chỗ kia và đến tận thị trấn ấy. 

  Lúc bấy giờ, Kalanduka muốn đi chơi dưới nước, đã đem theo nhiều vòng hoa, hương thơm, thuốc xoa, cùng nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm, đến con sông, leo lên thuyền với con gái người triệu phú và chơi giỡn trong nước. Tại địa phương ấy, khi đang chơi trên sông, các gia chủ thường uống sữa trộn với một loại thuốc cay, để khi ngâm mình trong một thời gian khỏi bị cảm lạnh. Nhưng khi Kalanduka này uống một ngụm sữa, lại súc miệng và nhổ sữa ra. Khi nhổ sữa ra anh ta không nhổ trong nước, lại nhổ trên đầu người con gái vị triệu phú. Con vẹt đi đến bờ sông, đậu trên cành cây sung, nhìn xuống và nhận diện được Kalanduka, thấy anh ta nhổ trên đầu con gái triệu phú liền nói: 

  - Này nô lệ Kalanduka, hãy nhớ thọ sanh và vị trí của anh. Chớ ngậm bụm sữa, súc miệng rồi nhổ trên đầu con gái nhà triệu phú có tín ngưỡng, có đức hạnh và đầy đủ thọ sanh. Hãy biết lượng khả năng của mình. 

  Nói xong con chim vẹt đọc bài kệ: 

  Dòng họ, trú xứ anh, 
  Tuy là chim ở rừng, 
  Ta hiểu được sự thật, 
  Sẽ khiến người bắt anh, 
  Hỡi Ka-lan-du-ka, 
  Hãy uống sữa đi thôi! 

  Kalanduka nhận ra con vẹt, sợ nó sẽ tố cáo mình liền nói: 

  - Này ông chủ, hãy đến đây, ông chủ đến hồi nào? 

  Con vẹt nghĩ: "Ðây không phải vì lợi ích cho ta. Nó nói vậy nhưng trong tâm nó chỉ muốn vặn cổ giết ta thôi". Biết vậy, vẹt nói: 

  - Ta không cần gì anh. 

  Nó liền bay lên, đến Ba-la-nại, kể lại cho vị triệu phú sự việc như đã nhìn thấy. Vị triệu phú nói: 

  - Ðồ lừa đảo đã làm một việc không phải. 

  Và ông cho người đem anh ta về Ba-la-nại, bắt anh ta sống làm người nô lệ như cũ. 

  Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc Ðạo Sư nhận diện Tiền thân: 

  - Lúc bấy giờ, Kalanduka là Tỷ-kheo này, còn vị triệu phú Ba-la-nại là Ta vậy. 

  -ooOoo- 

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.