129. Aggika Jataka: Chuyện Kẻ Thờ Lửa

129. Aggika Jataka: Chuyện Kẻ Thờ Lửa

  129. CHUYỆN KẺ THỜ LỬA (TIỀN THÂN AGGIKA) 

  Cáo chỏm trên đầu này ..., 

  Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một người lừa đảo. 

  Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát làm chúa đàn chuột, sống ở trong rừng. Bấy giờ lửa bùng lên, có con chó rừng không thể chạy trốn được, đứng gục đầu vào một thân cây, để cho lửa cháy lông toàn thân của nó. Trên đỉnh đầu, tại chỗ gục vào cây, một nắm tóc còn lại, giống như cái chỏm. 

  Một hôm nó đang uống nước tại một vũng nước trên tảng đá, nó nhìn bóng mình thấy cái chỏm và nghĩ: "Nay ta có tiền để mua đồ rồi". Nó đi lang thang trong rừng, thấy cái hang có đàn chuột và nghĩ: "Ta sẽ lừa dối, và ăn những con chuột này". Như trước đã nói, nó đứng không xa cái hang chuột bao nhiêu. Vua loài chuột, trong khi đi tìm đồ ăn, thấy con chó rừng, tưởng rằng nó có giới hạnh liền đi đến gần và hỏi: 

  - Ngài tên gì? 

  -Ta tên là Bhāradvāja, kẻ thờ lửa. 

  - Sao ngài đến đây? 

  - Vì muốn bảo vệ các bạn. 

  - Làm thế nào ngài bảo vệ chúng tôi? 

  - Tôi biết đếm với ngón tay. Buổi sáng, khi các bạn đi ra để tìm đồ ăn, tôi sẽ đếm bao nhiêu con. Khi các bạn về, tôi sẽ đếm bao nhiêu con về. Như vậy, nhờ đếm buổi sáng và buổi chiều tôi sẽ bảo vệ các bạn. 

  - Này cậu thân, vậy hãy bảo vệ chúng tôi. 

  Con chó rừng chấp nhận. Khi đến giờ ra đi, con chó rừng đếm một hai ba, khi đến giờ về con chó rừng cũng đếm như vậy. Nó bắt con đi sau cùng và ăn thịt. Mọi chuyện xảy ra như câu chuyện trước. Ở đây, con chuột chúa quay trở lui, đứng lại và nói: 

  - Này Tôn giả thờ lửa Bhāradvāja, đây không phải là cái chỏm trên đầu do thiện pháp của ông tạo nên mà chính do nhân duyên cái bụng (tham ăn) ông tạo nên. 

  Rồi chuột chúa đọc bài kệ này: 

  Cái chỏm trên đầu này 
  Không do công đức tạo, 
  Cái chỏm trên đầu này 
  Do duyên cái bụng tạo, 
  Ðếm ngón tay làm gì? 
  Vừa rồi, kẻ thờ lửa! 

  Khi bậc Ðạo Sư nói pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân: 

  - Lúc bấy giờ con chó rừng là Tỷ-kheo này, còn chúa đàn chuột là Ta vậy. 

  -ooOoo- 

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.