13. Phần nghi lễ dâng y kathina của thí chủ

13. Phần nghi lễ dâng y kathina của thí chủ

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA

  LỄ DÂNG Y KATHINA

  Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu)

  PHẦN NGHI LỄ DÂNG Y KATHINA CỦA THÍ CHỦ

  TỔ CHỨC LỄ DÂNG Y KATHINA

  Tại mỗi ngôi chùa, nơi có thí chủ làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa, buổi lễ dâng y kathina thường được tổ chức rất long trọng như một ngày lễ hội trong chùa. Những thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có cơ hội tốt rất hiếm có được làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa xong. Đó là một dịp maymột vinh hạnh lớn lao đối với thí chủ.

  Trong thời nay, phần đông thí chủ không dâng vải may y kathina (kathinadussa), mà đã may thành tấm y sẵn, rồi làm lễ kính dâng y kathina (kathinacīvara) đến chư tỳ khưu Tăng tại một ngôi chùa, hoặc một nơi rừng núi, hang động,… Như vậy, tất cả chư tỳ khưu Tăng không phải vất vả lo may tấm y cho xong trong ngày hôm ấy, để cho vị tỳ khưu làm lễ thọ y kathina của chư Tăng.

  NGHI THỨC - LỜI CẢM TƯỞNG 

  Sau khi các Phật tử, cận sự nam, cận sự nữ, lễ bái Tam Bảo, kính xin thọ trì phép Tam quy và ngũ giới hoặc bát giới xong, trước sự hiện diện của chư tỳ khưu Tăng, một thí chủ thay mặt tất cả các thí chủ bạch với chư tỳ khưu Tăng rằng:

  Kính bạch chư Đại đức Tăng, tất cả chúng con hết lòng thành kính đảnh lễ chư Đại đức Tăng, kính xin quý Ngài cho phép con thay mặt các thí chủ nói lên cảm tưởng của chúng con.

  Đức Phật dạy: “Buddhuppādo dullabho lokasmiṃ” Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian này là một điều khó được, rất hiếm có, thật vô cùng hi hữu. Cũng như vậy, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo xuất hiện trên thế gian này cũng là điều khó được, rất hiếm có, thật vô cùng hi hữu. Như vậy, lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng cũng phải là điều khó được, rất hiếm có, thật vô cùng hi hữu. Mà chính hôm nay, tất cả chúng con có cơ hội tốt, một dịp may hiếm có, một vinh hạnh lớn lao, được làm buổi lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại………[1] này.

  Tất cả chúng con thành kính tri ân sâu sắc chư tỳ khưu Tăng tại………[2] và chư Đại đức Tăng đã đến tham dự buổi lễ dâng y kathina, theo sự thỉnh mời của chúng con.

  Kính thưa quý Ngài, tuy Phật giáo vẫn lưu truyền trên thế gian, chư tỳ khưu Tăng vẫn còn hiện hữu, nhưng không phải có mặt khắp mọi nơi. Cho nên chúng con phải chờ đợi qua một thời gian lâu, mãi đến hôm nay, tất cả chúng con mới có được cơ hội tốt, một dịp may hiếm có, một vinh hạnh lớn lao được làm buổi lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng tại………[3] Bởi vì, trong một năm có 12 tháng, chỉ có một tháng, tất cả chúng con có cơ hội tốt, có duyên lành làm buổi lễ dâng y kathina. Trong một tháng có 30 ngày, tại……..…[4] này, tất cả chúng con chỉ có một ngày duy nhất này, mà trong ngày này có 24 giờ, tất cả chúng con chỉ có được giờ này là giờ làm buổi lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng mà thôi. Như vậy, tất cả chúng con không hoan hỷ làm sao được! Thật ra chúng con vô cùng hoan hỷ! Và chúng con vô cùng biết ơn chư tỳ khưu Tăng đã dành cho tất cả chúng con nguồn phước thiện vô lượng, niềm hạnh phúc vô biên này. Cho nên chúng con không tìm thấy có danh từ ngôn ngữ nào diễn tả được. Tất cả chúng con thành kính đảnh lễ chư Đại đức Tăng với tất cả tấm lòng tôn kính và tri ân của chúng con. Tiếp theo chúng con xin phép làm buổi lễ dâng y kathina”.

  Người thí chủ thay mặt tất cả các thí chủ, hai tay nâng tấm y kathina (kathinacīvara) hướng dẫn tất cả các thí chủ khác đồng thanh đọc bài dâng y kathina cùng với các thứ vật dụng được phát sinh cùng trong lễ dâng y kathina ấy. Tấm y kathina cùng tất cả các thứ vật dụng đều kính dâng đến chư tỳ khưu Tăng tại………[5] bằng tiếng Pāḷi và dịch ra tiếng Việt như sau:

  LỜI DÂNG Y KATHINA (KATHINACĪVARADĀNA)

  Mayaṃ Bhante, samasaddhā samachandā samacittā saṅgamma, Buddha, Dhamma, Saṇghañceva kammaṃ kammaphalañca saddahitvā, saṃsāravaṭṭadukkhato mocanatthāya, Nibbānassa sacchikaraṇatthāya, imaṃ saparivāraṃ kathinacīvaraṃ “Viên Không araññe”[6] bhikkhusaṃghassa sakkaccaṃ dema, kathinaṃ attharituṃ.

  Sādhu no Bhante, bhikkhusaṃgho imaṃ saparivāraṃ kathinacīvaraṃ paṭiggaṇhātu, paṭiggaṇhitvā iminā kathinacīvarena kathinaṃ attharatu, amhākaṃ dīgharattaṃ atthāya, hitāya, sukhāya.

  Tất cả chư Tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan hỷ: Sādhu! Sādhu! Sādhu!

  Ý nghĩa:

  - Kính bạch chư Đại đức Tăng được rõ:

  Tất cả chúng con có đồng đức tin, đồng nguyện vọng, đồng tâm trí, tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp, có nguyện vọng mong chứng ngộ Niết Bàn, để giải thoát khổ tử sinh luân hồi. Cho nên, tất cả chúng con thành kính làm lễ dâng y kathina cùng với các thứ vật dụng này, đến chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại “Núi rừng Viên Không[7].

  Kính bạch chư Đại đức Tăng, kính xin quý Ngài từ bi tế độ thọ nhận y kathina cùng với các thứ vật dụng này, khi quý Ngài thọ nhận xong, xin quý Ngài làm lễ thọ y kathina với tấm y này, để cho tất cả chúng con được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài.

  Tất cả chư tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời hoan hỷ: Lành thay! Lành thay! Lành thay!

  Một thí chủ thay mặt toàn thể thí chủ tự tay đem tấm y kathina dâng đến chư tỳ khưu Tăng; vị Đại Trưởng Lão thay mặt chư Tăng thọ nhận tấm y kathina để làm lễ thọ y kathina đúng theo luật của Đức Phật đã ban hành.

  PHÁT NGUYỆN - HỒI HƯỚNG 

  Sau khi những thí chủ dâng tấm y kathina cùng với những thứ vật dụng đến chư tỳ khưu Tăng xong, trở về chỗ ngồi, hướng dẫn mọi người thành tâm phát nguyện rằng:

  Idaṃ me kathinadānaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu.

  Nguyện cầu phước thiện dâng y kathina này, dẫn dắt con chứng đắc đến A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả, diệt tận được mọi phiền não trầm luân.

  Idaṃ no ñātinaṃ hotu, sukhitā hontu ñātayo.

  Cầu mong phước thiện dâng y kathina thanh cao này được thành tựu đến thân bằng quyến thuộc của tất cả chúng con, cầu mong cho những thân bằng quyến thuộc được thoát khỏi cảnh khổ, được an lạc lâu dài.

  Imaṃ puññabhāgaṃ mātā-pitu-ācariya-ñātimittānañceva sesasabbasattānañca dema, sabbepi te puññapattiṃ laddhāna, sukhitā hontu.

  Chúng con thành tâm chia phần phước thiện dâng y kathina thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy tổ, thân bằng quyến thuộc, bạn bè cùng tất cả chúng sinh đồng nhau cả thảy, cầu mong tất cả quý vị hoan hỷ thọ hưởng phần phước thanh cao này rồi, được thoát khỏi mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài.

  Người thí chủ thay mặt thưa rằng:

  - Kính thưa tất cả quý vị, phần phước thiện của lễ dâng y kathina của tất cả chúng ta được thành tựu mỹ mãn, về phần vật thí, tuy kẻ ít người nhiều, song về phần phước thiện buổi lễ dâng y kathina thanh cao, tất cả chúng sanh nói chung, mỗi người trong chúng ta nói riêng, phước thiện đồng đều nhau cả thảy.

  Kính xin quý vị đồng nói lời hoan hỷ (3 lần)

  Sādhu! Sādhu! Anumodāma!.

  Lành thay! Lành thay! Tất cả chúng ta đồng hoan hỷ phước thiện lễ dâng y kathina của ngày hôm nay!

  (Xong phần nghi lễ dâng y kathina của tất cả các thí chủ.)

   

  CHÚ THÍCH

  [1],[2],[3],[4],[5] Tên chỗ ở mà chư Tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ.

  [6] Tên ngôi chùa đang làm lễ. Ở đây, ví dụ núi rừng Viên Không đọc là “Viên Không araññe”, hoặc Tổ đình Bửu Long thì đọc “Bửu Long ārāme”.

  [7] Tên ngôi chùa đang làm lễ. Ví dụ, ở đây là núi rừng Viên Không.

   

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.