61. Chuyện Bài Kinh Khổ Ðau (Tiền Thân Asātamanta)

61. Chuyện Bài Kinh Khổ Ðau (Tiền Thân Asātamanta)

    61. CHUYỆN BÀI KINH KHỔ ÐAU (TIỀN THÂN ASÀTAMANTA)

    Câu chuyện này do bậc Ðạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo bị tham dục chi phối. Câu chuyện sẽ được trình bày ở Tiền thân Ummadanti số 527.

    -ooOoo-

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.