A

A
Trở về

    a : [prefix] prefix ā shortened before a double consonant e.g. ā + kosati = akkosati; a negative prefixed to nouns, adjectives; and participles; e.g. na + kusala = akusala; the augment prefixed to some roots in the Past and Conditional Tenses; e.g. akāsi. || ā (ind.), up to. (prep.) from; towards.

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.