Bài 11: Bảy pháp trợ Bồ Đề (Chánh Niệm)

Bài 11: Bảy pháp trợ Bồ Đề (Chánh Niệm)

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.