Bài 6: Kiên nhẫn, nghị lực và chữa lành thân, tâm

Bài 6: Kiên nhẫn, nghị lực và chữa lành thân, tâm

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.