Ngài Tam Tạng thứ VIII Ashin Vaṁsapālālaṅkāra

Ngài Vaṁsapālālaṅkāra thông thuộc thấu suốt Tam Tạng vào năm 1999 và là vị Tam Tạng thứ 8 trong 11 vị Tam Tạng từ trước đến nay tại Miến Điện. Sinh vào ngày thứ tư, mồng 3 tháng 11 năm 1965, Ngài là con trai của cụ ông U Kyaw và cụ bà Daw Chin Myaing ở làng Khwet Khwin, thị xã Myin Mu, tỉnh Sagaing – một trung tâm Phật Giáo lâu đời thuộc miền trung xứ Miến.

Năm 1984 Ngài thọ đại giới tỳ khưu tại chùa Pajjotāyon, thị trấn Hman Kin thuộc cố đô Mandalay. Thầy tế độ là Ngài Nāgavaṁsa ở chùa Pajjotāyon thuộc thị trấn Mon-ywa, và thí chủ hộ độ xuất gia là gia đình ông U Pho Hmi và bà Daw Shwe Nyunt tại Mandalay.

Ngài Tam Tạng Vaṁsapālālaṅkāra đã theo học với nhiều danh Tăng lỗi lạc, như thầy tế độ là Ngài Nāgavaṁsa và các Đại đức giáo thọ ở chùa Pajjotāyon, Ngài đệ nhất Tam Tạng Mingun Sayadaw, và tiến sĩ danh dự văn từ Pāli – Ngài Kumārabhivaṁsa ở chùa Bamaw thuộc tỉnh Mandalay.

Sau khi hoàn tất học trình Pariyatti-sāsanālaṅkāra (trang trí học giáo) và học trình Dhammācariya (pháp sư), Ngài Tam Tạng Vaṁsapālālaṅkāra đã tham gia chương trình tuyển chọn Tam Tạng Pháp Sư do chính phủ Miến Điện tổ chức và bảo trợ.

Trải qua 15 năm, từ năm 1985 đến năm 1999, Ngài đã thông thuộc (tụng thuộc lòng) và thấu suốt (thi viết kèm với Chú Giải và Phụ Chú Giải) Tam Tạng Pāli nên được chính phủ Miến Điện dâng tặng văn bằng và danh hiệu “Bậc Thông Thuộc Thấu Suốt Tam Tạng” (Tipiṭakadhara Tipiṭakakovida). Là một bậc thông thuộc thấu suốt Tam Tạng sau 15 năm nỗ lực không ngừng, Ngài Tam Tạng Vaṁsapālālaṅkāra đã tiếp tục công việc hoằng Pháp của Ngài đệ nhất Tam Tạng Mingun Sayadaw với trọng trách thư ký trong ban lãnh đạo của trung tâm dạy và học Tam Tạng Mingun Tipiṭaka Nikāya thuộc tỉnh Sagaing. Chính phủ Miến Điện dâng tặng cho Ngài văn bằng và danh hiệu “Bậc Tam Tạng Bảo Vệ Kho Tàng Pháp Bảo” (Tipiṭakadhara Dhammabhaṇḍāgārika) vào năm 2005.

Từ khi trở thành Bậc Thông Thuộc Thấu Suốt Tam Tạng cho đến bây giờ, Ngài Tam Tạng Vaṁsapālālaṅkāra vừa đảm trách công việc đào tạo Tăng tài ở Phật học viện Mingun Tipiṭaka Nikāya vừa đi hoằng Pháp trong và ngoài nước.

Nguồn: Trung Tâm Hộ Tông

Để lại bình luận tại đây!