Tiểu sử Thiền sư U Pandita Sayadaw

Thiền sư Upandita ( 28/07/1921 – 16/04/2016) là một trong những vị thầy danh tiếng giảng dạy pháp hành thiền minh sát. Ngài là một trong những vị học trò ưu tú của Thiền sư Mahasi Sayadaw, kế thừa phương pháp hành thiền từ vị thầy của mình, Ngài đã giảng dạy và chỉ dẫn cho rất nhiều thiền sinh từ Phương Tây đến thực hành thiền minh sát theo phương pháp của Ngài thiền sư Mahasi Sayadaw. Ngài cũng chính là người đã lập nên Trung Tâm thiền viện Paṇḍitārāma tại Yangon.

Thiền sư Upandita sinh năm 1921 tại Insein, Rangoon ( bây giờ là Yangoon). Ngài thọ giới Sa-di năm 12 tuổi, và thọ giới tỳ khưu năm 20 tuổi. Sau khi hoàn tất chương trình học, Ngài đã vượt qua hàng loạt các kỳ thi nghiêm ngặt do chính phủ Myanmar tổ chức và hoàn thành chương trình Dhammacariya (Pháp sư) vào năm 1952.

U Pandita Sayadaw bắt đầu thực hành thiền minh sát dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Ngài thiền Sư Mahasi Sayadaw vào năm 1950.

Năm 1955, Ngài rời vị trí nghiên cứu pháp học và trở thành một vị thiền Sư tại Trung Tâm thiền Mahasi. Ngay sau khi ngaì thiền sư Mahasi Sayadaw viên tịch vào năm 1982, U Pandita Sayadaw được chọn làm vị thầy hướng dẫn (Ovādacariya) tại Trung Tâm thiền Mahasi.

Năm 1991, Ngài rời vị trí đương nhiệm, thành lập nên Trung Tâm thiền Paṇḍitārāma tại Yangon. Hiện nay, Paṇḍitārāma có nhiều trường thiền khác ở nhiều nơi: Myanmar, Nê-pan, Úc, Singapore, Anh và Mỹ.

U Pandita Sayadaw được nhiều thiền sinh Phương Tây biết đến sau khoá thiền mùa xuân 1984 tại Insight Meditation Center (IMS), Barre, Massachusets, USA. IMS là nơi mà rất nhiều thiền sư Phương Tây thực hành theo phương pháp thiền của Ngài Mahasi cùng với Ngài U Pandita lưu trú tại đó. Những pháp thoại mà Ngài giảng năm 1984 tại IMS đều được ghi chép lại đầy đủ trong quyển “Ngay trong kiếp sống này”.

Ngài vẫn tiếp tục giảng dạy và truyền bá giáo pháp cho đến khi mất vào năm 2016, hưởng dương 94 tuổi.

Ngài U Pandita được biết đến với những phương pháp dạy nghiêm khắc và kỷ luật với sự nổ lực cố gắng của bản thân. Ngài giảng dạy thực hành thiền minh sát và lấy giới luật (đạo đức) cơ bản của Phật Giáo làm nền tảng của việc hành thiền. Ngài cũng là một người rất uyên bác về Tam Tạng kinh Pali.

Nguồn: Wikipedia

Dịch: Admin phatgiaonguyenthuy.org

Để lại bình luận tại đây!