Các bài pháp có chủ đề về công đức (phước báu). Sư Chánh Minh

Các bài pháp có chủ đề về công đức (phước báu). Sư Chánh Minh

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.