Chọn Đường Tu Phật

Chọn Đường Tu Phật

Đạo là con đường thanh bạch đưa người từ thấp lên cao, từ tối đến sáng, từ phàm tuệ đến thánh tuệ.

Nội dung

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.