Chủ Đề Lịch Sử Phật Giáo

Chủ Đề Lịch Sử Phật Giáo

Tuyển tập các bài giảng mang tính chất lịch sử trong Phật giáo

Dhanapālaka · Các Bài Giảng Chủ Đề Lịch Sử Phật Giáo | Sư Chánh Minh

 

 

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.