Đạo quả có thể đến cho người còn nhiều ô nhiễm không?

Võ Đình Sơn Staff asked 3 months ago

Vấn: Bạch Phật, người còn nhiều tham dục, sân hận, si mê nhưng mong mỏi đạt thành đạo quả. Cũng có kẻ ít tham sân si muốn mau đắc đạo, làm thế nào?

Phật đáp: Người có nhiều tham dục hằng thọ khổ. Tham dục làm phát sanh sân hận, khiến người phải thọ khổ. Nhưng cũng có người nhờ ung đúc ngũ căn: đức tin, tinh tấn, trí nhớ, thiền định, trí tuệ, được kiên cố vững vàng nên có thể thành đạt đạo quả vì hủy diệt hết lậu phiền não do ngũ lực của ngũ căn dũng mãnh. Có người ít tham dục, ít sân hậnbất bình, ít khổ, nhưng nhờ có ngũ căn ôn hòa nên cũng đạt đạo quả, tận diệt phiền não.

(Patipāda thứ 2 Catukanipāda Anguttara Nikāya, 19)

Nguồn: Phật giáo (Chính lời Phật thuyết) – Tỳ khưu Hộ Pháp

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.