Kết quả bố thí phụ thuộc vào những điều kiện nào?

Võ Đình Sơn Staff asked 3 months ago

Thí chủ có tác ý thiện tâm sử dụng của cải đem làm phước thiện bố thí, ban bố phân phát cho mọi người khác, chúng sinh khác với tâm từ, tâm bi tế độ chúng sinh. Ðó là phước thiện bố thí. Phước thiện bố thí này có kết quả nhiều hay ít, còn tuỳ thuộc vào 3 điều kiện (chi pháp).

1- Thí chủ có tác ý thiện tâm bố thí.

2- Vật bố thí.

3- Người thọ thí.

Ðức Phật ví dụ:

– Thí chủ ví như người nông dân.

– Vật bố thí ví như hạt giống.

– Người thọ thí ví như thửa ruộng, đất…

* Trường hợp người nông dân có chuyên môn, biết thời vụ, có hạt giống tốt, gieo trồng thửa ruộng màu mỡ, chắc chắn kết quả thu hoạch được nhiều.

Cũng như vậy, * Thí chủ có tác ý thiện tâm trong sạch, hoan hỉ suốt trong ba thời:

– Trước khi làm phước thiện bố thí.

– Ðang khi làm phước thiện bố thí.

– Sau khi đã làm phước thiện bố thí xong.

* Có vật bố thí hợp pháp, phát sanh do chánh nghiệp.

* Người thọ thí là bậc có giới đức trong sạch thanh tịnh. Như vậy, phước thiện bố thí ấy chắc chắn có quả báu nhiều trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai.

* Trường hợp người nông dân không có chuyên môn, có hạt giống xấu, gieo trồng nơi thửa ruộng xấu, không màu mỡ; kết quả thu hoạch không được nhiều.

Cũng như vậy, * Thí chủ có tác ý thiện tâm không hoàn toàn trong sạch suốt trong ba thời:

– Trước khi làm phước bố thí.

– Ðang khi làm phước bố thí.

– Sau khi đã làm phước bố thí xong.

* Có vật bố thí không hợp pháp, phát sanh do tà nghiệp.

* Người thọ thí là người không có giới trong sạch, phá giới. Như vậy, phước thiện bố thí ấy có quả báu không nhiều, không đáng hài lòng trong kiếp hiện tại lẫn kiếp vị lai. Qua hai trường hợp trên, chúng ta nhận thấy rõ quả báu của phước thiện khác nhau.

Trích: Tìm hiểu PHƯỚC BỐ THÍ (Trang 296 – 297) (Tỳ Khưu Hộ Pháp)

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.