Vô minh có nhân không?

Võ Đình Sơn Staff asked 3 months ago

Vấn: Bạch Phật, thuyết thập nhị nhân duyên sắp đặt có hệ thống từ thấp lên cao mà điểm cùng tột của nó là vô minh. Vậy cái chi là nhân sanh ra vô minh?

Phật đáp: Này các tỳ kheo, Như Lai hằng dạy rằng vô minh do thực phẩm mà có, và thực phẩm là nhân sanh ra vô minh. Và cái chi là thực phẩm của vô minh? Năm pháp cái. Cái chi là thực phẩm của năm pháp cái? Ba ác nghiệp về thân khẩu ý. Cái chi là thực phẩm của ba ác nghiệp? Lục căn phóng túng. Cái chi là thực phẩm của lục căn phóng túng? Không có sự ghi nhớ biết mình. Cái chi là thực phẩm của sự không ghi nhớ biết mình? Thiếu sự minh sát nội tâm. Cái chi là thực phẩm của sự không kiểm soát nội tâm? Không có đức tin. Cái chi là thực phẩm của sự thiếu đức tin? Do sự không nghe pháp. Cái chi là thực phẩm của sự không nghe pháp? Không tìm gặp gỡ bậc thiện trí thức thanh tịnh.

(Avittāsutta Dasakanipāda Anguttara Nikāya tạng 24)

Nguồn: Phật giáo (Chính lời Phật thuyết) – Tỳ khưu Hộ Tông

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.