Chùa Bồ Đề - Thành Phố Hồ Chí Minh

Chùa Bồ Đề - Thành Phố Hồ Chí Minh

    Chùa BỒ ÐỀ 

    6B/1 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. 

    Trụ trì: Tỳ khưu Phước Đức 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.