Chùa Bửu Long - Thành Phố Hồ Chí Minh

Chùa Bửu Long - Thành Phố Hồ Chí Minh

   

  Chùa BỬU LONG 

  81/1 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. 

  ÐT: 093 743 2031. Website: trungtamhotong.org 

  Trụ trì: Tỳ khưu Viên Minh

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.