Chùa Cồ Đàm - Tỉnh Ðồng Nai

Chùa Cồ Đàm - Tỉnh Ðồng Nai

    Chùa CỒ ÐÀM (GOTAMĀRĀMA) 

    Quốc Lộ 51, ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai. 

    Trụ trì: Tỳ khưu Chơn Thiện. ÐT: 090 385 6857 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.