Chùa Diệu Quang - Thành Phố Hồ Chí Minh

Chùa Diệu Quang - Thành Phố Hồ Chí Minh

    Chùa DIỆU QUANG 

    44 Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

    Trụ trì: Tu nữ Diệu Tâm. ĐT: 090 697 3756. 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.