Chùa Đức Hòa - Hà Nội

Chùa Đức Hòa - Hà Nội

    Chùa ĐỨC HÒA 

    Thôn Bến, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

    Viện chủ: Tỳ khưu Thiện Minh 

    Trụ trì: Tu nữ Hương Thiền. ĐT: 094 4915 698 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.