Chùa Giác Quang - Thành Phố Hồ Chí Minh

Chùa Giác Quang - Thành Phố Hồ Chí Minh

    Chùa GIÁC QUANG 

    47 Lương Văn Can, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. ÐT: 028. 8 549.247 

    Trụ trì: Tỳ khưu Thiện Ðạt. 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.