Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh

Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh

   

  Chùa HỘ PHÁP 

  Đào Xuyên, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. 

  Viện chủ: TT Giác Trí. 

  Trụ trì: Tỳ khưu Nguyên Tuệ. ĐT: 093 259 5152 

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.