Chùa Kỳ Viên - Thành Phố Hồ Chí Minh

Chùa Kỳ Viên - Thành Phố Hồ Chí Minh

    Chùa KỲ VIÊN (JETAVANA VIHĀRA) 

    610 Nguyễn Ðình Chiểu, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ÐT: 028. 3832 5522. 

    Trụ trì: Tỳ khưu Tăng Ðịnh 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.