Chùa Linh Phú - Tân Phú - Đồng Nai

Chùa Linh Phú - Tân Phú - Đồng Nai

    Chùa LINH PHÚ 

    Km 139, Quốc Lộ 20, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Ðồng Nai. ÐT: 0251 3858 101 

    Trụ trì: Hòa Thượng Pháp Cần. 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.