Chùa Linh Phước - Tân Phú - Đồng Nai

Chùa Linh Phước - Tân Phú - Đồng Nai

    Chùa LINH PHƯỚC 

    Tổ 9, ấp 4, xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 

    Trụ trì: ĐĐ Pháp Hương (Lê Hồng Phong).

    ĐT: 094 9366 777 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.