Chùa Linh Sơn - Tân Phú - Đồng Nai

Chùa Linh Sơn - Tân Phú - Đồng Nai

    Chùa LINH SƠN 

    Tổ 1, ấp Bàu Mây, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 

    Trụ trì: ĐĐ Pháp Việt. ĐT: 091 3033 378 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.