Chùa Nam Thiên Thiền Tự (Nội Phật) - Hà Nội

Chùa Nam Thiên Thiền Tự (Nội Phật) - Hà Nội

    Chùa NAM THIÊN THIỀN TỰ (NỘI PHẬT) 

    Thôn Nội Phật, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. 

    Trụ trì: Tỳ khưu Minh Từ. ĐT: 091 943 1811 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.