Chùa Nam Tông - Thành Phố Hồ Chí Minh

Chùa Nam Tông - Thành Phố Hồ Chí Minh

    Chùa NAM TÔNG 

    220/110/166/1, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 

    Trụ trì: Tỳ khưu Thiện Hạnh. ĐT: 090 339 4975 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.