Chùa Ngọc Đạt - Đồng Nai

Chùa Ngọc Đạt - Đồng Nai

    Chùa NGỌC ÐẠT 
    Ấp Ðồng, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai. ÐT: 0251 3831 630 

    Trụ trì: Tỳ khưu Trí Ðức 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.