Chùa Nguyên Thủy - Thành Phố Hồ Chí Minh

Chùa Nguyên Thủy - Thành Phố Hồ Chí Minh

    Chùa NGUYÊN THỦY (THERAVĀDĀRĀMA) 

    33A đường 10, khu Phố 1, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. ÐT: 028. 3742 0214 

    Trụ trì: Tỳ khưu Pháp Chất. ĐT: 0919 105 833 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.