Chùa Pháp Luân - Thành Phố Hồ Chí Minh

Chùa Pháp Luân - Thành Phố Hồ Chí Minh

    Chùa PHÁP LUÂN 

    Số 79 đường 1, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 

    Trụ trì: Tỳ khưu Phước Bình. ĐT: 090 970 5628 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.