Chùa Pháp Quang - Thành Phố Hồ Chí Minh

Chùa Pháp Quang - Thành Phố Hồ Chí Minh

  Chùa PHÁP QUANG 

  482 (số cũ 414/17) Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

  ÐT: 028 3553 3013 - 091 377 2443

  Website: phapquangtu.net 

  Trụ trì: Tỳ khưu Minh Giác 

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.