Chùa Phật Bảo - Thành Phố Hồ Chí Minh

Chùa Phật Bảo - Thành Phố Hồ Chí Minh

    Chùa PHẬT BẢO (BUDDHA RATARĀRĀMA)

    673/3 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

    Trụ trì: Tỳ khưu Quang Minh. ĐT: 098 357 2341. 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.