Chùa Phổ Minh - Thành Phố Hồ Chí Minh

Chùa Phổ Minh - Thành Phố Hồ Chí Minh

    Chùa PHỔ MINH (VIJJĀVAḌḌHANA VIHĀRA) 

    2 Thiên Hộ Dương, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 

    Trụ trì: Tỳ khưu Thiện Tâm. ÐT: 090 362 3430 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.