Chùa Phước Thịnh - Tân Phú - Đồng Nai

Chùa Phước Thịnh - Tân Phú - Đồng Nai

    Chùa PHƯỚC THỊNH 

    Xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 

    Trụ trì: ĐĐ Phước Nguyện. ĐT: 093 8306 839 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.