Chùa Quang Minh - Ðồng Nai

Chùa Quang Minh - Ðồng Nai

    Chùa QUANG MINH 

    Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai. ÐT: 0251. 3845 872 

    Tri sự: Tỳ khưu Phước Độ. 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.