Chùa Quảng Nghiêm - Đồng Nai

Chùa Quảng Nghiêm - Đồng Nai

    Chùa QUẢNG NGHIÊM 

    827 Đinh Quang Ân, ấp Hương Phước, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai.

    ÐT: 0251. 832 713. 

    Trụ trì: Tỳ khưu Tuệ Quyền. ĐT: 0903 880 456. Email: [email protected] 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.