Chùa Tam Phước - Đồng Nai

Chùa Tam Phước - Đồng Nai

    Chùa TAM PHƯỚC 

    247, Quốc Lộ 51, dốc 47, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai. 

    Trụ trì: Tỳ khưu Chánh Ðịnh. ÐT: 090 385 6854. 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.