Chùa Tăng Bảo - Thành Phố Hồ Chí Minh

Chùa Tăng Bảo - Thành Phố Hồ Chí Minh

    Chùa TĂNG BẢO 

    D3/1D, Dân Công Hỏa Tiến, tổ 3, ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 

    Trụ trì: Tỳ khưu Bửu Minh. ĐT: 038 892 5246 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.