Chùa Thiền Quang - Tỉnh Ðồng Nai

Chùa Thiền Quang - Tỉnh Ðồng Nai

    Chùa THIỀN QUANG (JHĀNARAṂSYĀRĀMA)

    Ấp 8, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai. 

    Trụ trì: Tỳ khưu Thiện Pháp. ĐT: 090 850 4488. 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.