Chùa Trúc Lâm - Hóc Môn - Thành Phố Hồ Chí Minh

Chùa Trúc Lâm - Hóc Môn - Thành Phố Hồ Chí Minh

    Chùa TRÚC LÂM (VELUVANAVIHĀRA)

    18/1 ấp Xuân Thới Ðông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. 

    Trụ trì: Tỳ khưu Giác Lộc. ĐT: 090 827 6372 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.