Chùa Trúc Lâm - Quận 6 - Thành Phố Hồ Chí Minh

Chùa Trúc Lâm - Quận 6 - Thành Phố Hồ Chí Minh

    Chùa TRÚC LÂM (VEḶUVANAVIHĀRA) 

    154B Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. 

    Trụ trì: Tỳ khưu Phúc Thịnh. ĐT: 093 101 1337 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.