Chùa Từ Quang - Thành Phố Hồ Chí Minh

Chùa Từ Quang - Thành Phố Hồ Chí Minh

    Chùa TỪ QUANG 

    63 Trần Bình Trọng, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 

    Trụ trì: Tỳ khưu Minh Đức. ÐT: 094 186 1239 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.