Chùa Xá Lợi Phật Đài - Thành Phố Hồ Chí Minh

Chùa Xá Lợi Phật Đài - Thành Phố Hồ Chí Minh

    Chùa XÁ LỢI PHẬT ÐÀI 

    1A đường A, khu tái định cư Long Sơn, phường Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. 

    Trụ trì: Tỳ khưu Thiện Nhân. ĐT: 091 311 9094 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.