Chùa Phúc Minh - Thái Bình

Chùa Phúc Minh - Thái Bình

   

  Chùa PHÚC MINH 

  Thôn La Nguyễn, xã Minh Quang, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. 

  Trụ trì: Tỳ khưu Thanh Minh. ĐT: 033 618 3797. 

   

   

   

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.