Cổ Ngữ Pāli

Cổ Ngữ Pāli

CẬP NHẬT BẢN BIÊN TẬP PĀḶI - VIỆT MỚI TẠI LINK https://saddhamma.roam.garden/

NHÓM HỌC PHÁP https://zalo.me/g/sjaqjf555

Nội dung

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.