Sư Khánh Hỷ giảng về Tứ Thánh Quả trong Phật Giáo Nguyên Thuỷ

ty khuu khanh hy

Tứ Thánh quả là bốn cấp độ đạo quả được Đức Phật Gotama chỉ ra giúp hành giả đánh giá được sự tu chứng của mình. Người tu tứ niệm xứ vipassana chứng được một trong bốn Thánh quả này được xem là có tư cách của Thánh, có Thánh tính, có giá trị làm Thánh, vượt lên sự tầm thường của con người, nếu ai cung kính cúng dường vị này sẽ có phước rất lớn tùy theo cấp bậc chứng ngộ của vị này. Tiêu chuẩn để đánh giá các quả Thánh là dựa vào mức độ tăng trưởng Đạo quả qua việc phá trừ các Kiết sử, khác với tiêu chuẩn của Tứ thiền là dựa vào mức độ nhập định.

 

Để lại bình luận tại đây!