Trưởng Lão Hộ Pháp Thuyết Pháp Lễ Vesak 2019

ngài hộ pháp

Lễ Vesak (tiếng Phạn: Vaiśākha, Devanagari: वैशाख, Sinhala: වෙසක් පෝය) là ngày kỷ niệm Đức Bồ Tát Gotama đản sanh tại vườn Lâm-tì-ni năm 624 TCN, diễn ra vào ngày 15 tháng 4 âm lịch hàng năm. Lễ Vesak hay còn được gọi là lễ Tam Hợp, kỷ niệm cả ba sự kiện trọng đại: Ngày Đức Bồ Tát đản sanh, Ngày Đức Bồ Tát thành đạo và Ngày Đức Phật nhập Niết Bàn.

Nguồn Video: Cận Sự Nam Ratanavara

Editor: Võ Đình Sơn