Danh Sách Chùa Theravāda

Danh Sách Chùa Theravāda

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Chùa Linh Phú - Tân Phú - Đồng Nai 1
Chùa Linh Sơn - Tân Phú - Đồng Nai 2
Chùa Linh Phước - Tân Phú - Đồng Nai 3
Chùa Phước Thịnh - Tân Phú - Đồng Nai 4
Chùa Cồ Đàm - Tỉnh Ðồng Nai 5
Chùa Ngọc Đạt - Đồng Nai 6
Chùa Quảng Nghiêm - Đồng Nai 7
Chùa Tam Phước - Đồng Nai 8
Chùa Bửu Đức - Đồng Nai 9
Tịnh Thất Pháp Đạt - Thành phố Hồ Chí Minh 10
Chùa Trúc Lâm - Hóc Môn - Thành Phố Hồ Chí Minh 11
Chùa Tăng Bảo - Thành Phố Hồ Chí Minh 12
Chùa Nam Tông - Thành Phố Hồ Chí Minh 13
Chùa Kỳ Viên - Thành Phố Hồ Chí Minh 14
Chùa Nguyên Thủy - Thành Phố Hồ Chí Minh 15
Chùa Phật Bảo - Thành Phố Hồ Chí Minh 16
Chùa Diệu Quang - Thành Phố Hồ Chí Minh 17
Chùa Giác Quang - Thành Phố Hồ Chí Minh 18
Chùa Bồ Đề - Thành Phố Hồ Chí Minh 19
Chùa Siêu Lý - Thành Phố Hồ Chí Minh 20
Chùa Trúc Lâm - Quận 6 - Thành Phố Hồ Chí Minh 21
Chùa Pháp Quang - Thành Phố Hồ Chí Minh 22
Chùa Phổ Minh - Thành Phố Hồ Chí Minh 23
Chùa Xá Lợi Phật Đài - Thành Phố Hồ Chí Minh 24
Chùa Bửu Long - Thành Phố Hồ Chí Minh 25
Chùa Bát Chánh Đạo - Thành Phố Hồ Chí Minh 26
Chùa Bửu Quang - Thành Phố Hồ Chí Minh 27
Chùa Đức Hòa - Hà Nội 28
Thiền Viện Tâm Pháp - Hà Nội 29
Chùa Nam Thiên Thiền Tự (Nội Phật) - Hà Nội 30
Chùa Hộ Pháp - Bắc Ninh 31
Chùa Phúc Minh - Thái Bình 32
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.